Việc tăng cân quá mức khi mang thai và việc giảm cân ở thời kỳ sau khi sinh ở những phụ nữ bị béo phì

Vesco, Kimberly K.; Dietz, Patricia M.; Rizzo, Joanne; Stevens, Victor J.; Perrin, Nancy A.; Bachman, Donald J.; Callaghan, William M.; Bruce, F Carol; Hornbrook, Mark C.

Sản và Phụ khoa. 114(5):1069-1075, tháng 11 năm 2009.

Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá ảnh hưởng tăng lên của việc tăng cân cao hơn con số được khuyến cáo cho kỳ mang thai (15 pounds) đối với cân nặng của kỳ hậu sản tại thời điểm 1 năm ở những phụ nữ bị béo phì. Ở một nghiên cứu hồi cứu thuần tập, phụ nữ béo phì (1.656 người) có thai đơn đã sinh là sống (chỉ số khối cơ thể bằng hoặc cao hơn 30kg/m2) được xác định trong khoảng từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 12 năm 2005 ở tây bắc vùng Kaiser Permanente. Sự thay đổi cân nặng trong thai kỳ (bằng cân nặng cân lần cuối trước khi sinh trừ đi cân nặng lúc bắt đầu mang thai) được phân thành các nhóm như nhỏ hơn 0, 0-15, lớn hơn 15 đến 25, lớn hơn 25 đến 35 và lớn hơn 35 pound. Việc thay đổi cân nặng sau khi sinh (bằng cân nặng ở thời điểm 1 năm sau khi sinh trừ đi cân nặng khi bắt đầu mang thai) được xác định là nhỏ hơn 0, 0-10, và lớn hơn 10 pound. Tổng lượng tăng cân do thai kỳ là -33.2 (giảm cân) cho đến +98.0 pound (tăng cân). Gần 75% phụ nữ tăng trên 15 pound, và ở điểm bắt đầu họ thường trẻ hơn và có cân nặng ít hơn so với những phụ nữ tăng 15 pound hoặc ít hơn. Có một mối tương quan đáng kể giữa sự thay đổi về cân nặng trong thời gian mang thai và sự thay đổi về cân nặng sau khi sinh. Với mỗi một pound tăng trong thai kỳ, thì 1 năm sau khi sinh sẽ có 0.4 pound tăng lên hơn so với cân nặng ở điểm bắt đầu mang thai. Trong các mô hình hồi quy logistic đã được chỉnh sửa, nguy cơ của việc cân nặng sau khi sinh tăng hơn 10 pound so với điểm bắt đầu mang thai cao hơn gấp hai lần đối với nhóm phụ nữ tăng từ 15 đến 25 pound so với nhóm phụ nữ chỉ tăng 0 – 15 pound  (tỉ số nguy cơ [OR] 2.18, khoảng tin cậy 95% [CI] 1.54 –3.10), và cao hơn gấp bốn lần đối với phụ nữ tăng hơn 25 đến 35 pound (OR 3.91, 95% CI 2.75–5.56), và hầu như cao hơn gấp 8 lần đối với những phụ nữ tăng hơn 35 pound (OR 7.66, 95% CI 5.36 –10.97). Tóm lại, sự tăng dần về cân nặng do thai kỳ mà lớn hơn so với mức khuyến cáo đối với những phụ nữ béo phì sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ duy trì cân nặng trong 1 năm sau khi sinh.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0