Thai quá to và các kết quả của thai kỳ

Hong JU,1 Yogesh CHADHA,2 Tim DONOVAN3,4 và Peter O’ROURKE5

Tạp chí của Australia và New Zealand về sản và phụ khoa 2009; 49: 504–509

Các trường hợp mang thai quá to hình thành một phân nhóm những trường hợp thai nghén có nguy cơ cao. Người ta không chắc chắn về việc kiểm soát lâm sàng và các kết quả đối với các trường hợp thai nghén này. Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích kiểm soát lâm sàng, các kết quả của mẹ và bào thai trong các trường hợp mang thai quá to ở Bệnh viện Royal Brisbane và Phụ nữ (RBWH). Trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2004 ở RBWH, số liệu lấy từ 276 trường hợp sinh to (có cân nặng ≥ 4500g) và 294 đối chứng (có cân nặng khoảng 3250-3750g) đã được thu thập từ cơ sở dữ liệu của bệnh viện. Các phương pháp phân tích hồi quy univariate và logistic đã được sử dụng để đánh giá các yếu tố nguy cơ của người mẹ và các kết quả của người mẹ và trẻ sơ sinh mà có liên quan tới việc thai quá to. Thai quá to có nhiều khả năng xảy ra hơn gấp hai lần ở những phụ nữ có chỉ số khối cơ thể (BMI) > 30kg/m2 (tỉ số nguy cơ (OR) 2.41, khoảng tin cậy 95% (CI) 1.26–4.61) và ở những trẻ có giới tính là con trai (OR 2.05, 95% CI 1.35–3.12), và có nhiều khả năng xảy ra hơn gấp bốn lần ở tuổi thai hơn 40 tuần (OR 3.93, 95% CI 1.99–7.74). Nguy cơ thai nhi quá to bị giảm đi ở những bà mẹ hút thuốc (OR 0.27, 95% CI 0.14–0.51). Việc thai nhi quá to liên quan tới nguy cơ cao hơn gần hai lần phải mổ lấy thai cấp cứu (OR 1.75, 95% CI 1.02–2.97) và thời gian phải nằm viện của người mẹ > 3 ngày (OR 1.66, 95% CI 1.11–2.50), và có liên quan tới nguy cơ cao hơn bốn lần bị chứng đẻ khó mắc vai (OR 4.08, 95% CI 1.62–10.29). Những trẻ sơ sinh quá to có khả năng hồi tỉnh gấp hai lần (OR 2.21, 95% CI 1.46–3.34) và phải nhập phòng chăm sóc sơ sinh đặc biệt (OR 1.89, 95% CI 1.03–3.46). Tóm lại, thai quá to có liên quan đến nguy cơ cao phải chịu các tác động về mặt sức khoẻ đối với người mẹ và trẻ sơ sinh. Các chiến lược kiểm soát tối ưu các trường hợp mang thai quá to cần phải có sự đánh giá.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0