Kết quả của theo dõi xử trí đối với trường hợp vỡ ối sớm trước kỳ xảy ra trước 24 tuần tuổi thai

Sản Phụ khoa 2009;114:29–37

Chủ đề: Để đánh giá kết quả hiện thời của kiểm soát thai kỳ đối với các trường hợp vỡ ối sớm (PROM) trước kỳ xảy ra trước 24 tuần tuổi thai.

Phương pháp: Chúng tôi phân tích tất cả các bệnh nhân với thai đơn và vỡ ối sớm trước kỳ (PROM) trước 24 tuần tuổi thai từ năm 2001 đến năm 2007. Các bệnh nhân được quyết định sinh ngay lập tức, sinh trong vòng 12 giờ sau vỡ ối sớm (PROM), ngoại trừ mang thai dị tật, hoặc thai già tháng. Trẻ sơ sinh sống sót không có bệnh bẩm sinh nghiêm trọng được coi là chỉ số ưu tiên. Các dữ liệu được phân tích với phương pháp hồi cứu đa biến số và Cox model (kỹ thuật thống kê cho thấy sự liên quan giữa sự sống còn của bệnh nhân với các biến số được diễn giải). Tuần tuổi cụ thể có thể ước tính  tình trạng tử vong và bệnh tật của trẻ sơ sinh được tính theo tuổi thai ở vào thời điểm vỡ ối sớm trước kỳ (PROM).

Kết quả: 159 phụ nữ thỏa mãn tiêu chí của nghiên cứu. Tuổi thai trung bình ở vào thời điềm vỡ ối sớm trước kỳ cho tất cả các bệnh nhân là 21.4 (khoảng từ 14.0-23.9) tuần của thai kỳ. 47 bệnh nhân có thai lưu trong tử cung, được lấy thai sau khi xử trí ban đầu, hoặc lấy thai trước khi được làm tỉnh lại. 112 trẻ sơ sinh được đưa vào khoa chăm sóc sơ sinh tăng cường, 89 (56.0% của toàn bộ số trẻ sơ sinh) sống; 43 (48.3% số trẻ sống, 27.0% của toàn bộ số trẻ sơ sinh) không có bệnh bẩm sinh nghiêm trọng. Tình trạng bệnh bẩm sinh có thể giảm tương ứng với tuổi thai tăng lên ở vào thời điểm vỡ ối sớm trước kỳ (PROM). Tuổi thai lúc sinh là yếu tố dự báo đối với cả tình trạng bệnh tật và tử vong.

Kết luận: Hơn một nửa số phụ nữ bị vỡ ối sớm trong ít nhất 12 giờ và được theo rõi xử trí có con sống sót; gần 50% số trẻ sống không có bệnh bẩm sinh nghiêm trọng. Kết quả hiện thời này rất có giá trị trong việc hướng dẫn phụ nữ bị vỡ ối sớm trước kỳ.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0