Sự thiếu dinh dưỡng trước khi giao phối ở cừu cái làm suy yếu sự phát triển của tình trạng kháng insulin trong khi mang thai

Anne L. Jaquiery, MB CHB, PhD, Mark H. Oliver, PhD, Christopher W. H. Rumball, MB CHB, PhD, Frank H. Bloomfield, MB CHB, PhD, và Jane E. Harding, MB CHB, D Phil

Sản và Phụ khoa. 114 (4): 869-876 Tháng mười năm 2009

Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá các tác động của việc thiếu dinh dưỡng trong khi thụ thai lên sự thích nghi của quá trình chuyển hoá phụ thuộc insulin của người mẹ trong thai kỳ. Các con cừu cái Romney được phân chia ngẫu nhiên để nhận chế độ dinh dưỡng bình thường (n=12) hoặc thiếu dinh dưỡng trước (từ 60 ngày trước cho đến tận khi giao phối, n=7), sau (2 ngày trước đến 30 ngày sau khi giao phối, n=6) hoặc trước và sau khi giao phối (từ 60 ngày trước đến 30 ngày sau khi giao phối, n=10). Ở thời điểm 65 ngày của thai kỳ (cả thai kỳ = 147 ngày), độ nhạy insulin được đo bằng nghiệm pháp kìm giữ đẳng đường huyết cường insulin. Tỉ lệ phát triển của cừu non được đo ở thai kỳ cuối bằng ống thông phát triển được cấy ghép sâu và cân nặng ở thời điểm 133 ngày của thai kỳ. Những con cừu cái thiếu chất dinh dưỡng trước hoặc cả trước và sau khi giao phối đều không có khả năng phát triển tình trạng kháng insulin khi mang thai như thường quan sát thấy ở những con cừu cái đủ dinh dưỡng. Những con cừu cái thiếu chất dinh dưỡng sau khi giao phối cho thấy độ nhạy insulin trung bình. Điều này không liên quan tới nồng độ huyết tương của các hormone có liên quan tới thai kỳ, mà lại liên quan tới động học của insulin. Có mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa độ nhạy insulin và sự phát triển của bào thai, tức là những con cừu cái mà có độ nhạy insulin cao nhất thì sẽ có các con cừu non nhỏ hơn, phát triển chậm hơn (giới hạn 1/3 cao nhất đối với độ nhạy insulin được so sánh với giới hạn 1/3 thấp nhất: cân nặng bào thai 3.5±0.3 được so với 4.5±0.1 kg, P=.02; tỉ lệ phát triển 2.0±0.2 được so với 2.6±0.2 mm.ngày-1, P=.05). Tóm lại, chế độ ăn thiếu chất dinh dưỡng của cừu mẹ trước khi thụ thai làm suy yếu khả năng thích nghi của quá trình chuyển hoá phụ thuộc insulin trong khi mang thai, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai. Điều này cho thấy một cơ chế quan trọng về việc tình trạng dinh dưỡng khi mang thai có ảnh hưởng đến kết quả của thai kỳ.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0