Tiền sản giật khởi phát sớm và tỷ suất hiện mắc của Hội chứng Chuyển hoá sau khi sinh

Stekkinger, Eva; Zandstra, Mirjam; Peeters, Louis L. H.; Spaanderman, Marc E. A.

Sản và Phụ khoa. 114(5):1076-1084, Tháng 11 năm 2009.

Nghiên cứu hồi cứu thuần tập này nhằm mục đích xác định tỷ suất hiện mắc của hội chứng chuyển hoá sau khi sinh trên những phụ nữ khi mang thai có tiền sử mắc các rối loạn về mạch khởi phát sớm so với những phụ nữ có các rối loạn khởi phát muộn. Những phụ nữ (n=849) khi mang thai có tiền sử mắc các chứng rối loạn về mạch: tiền sản giật; tăng huyết áp khi mang thai; tan huyết, men gan cao, hội chứng tiểu huyết cầu thấp; chứng sản kinh; bong nhau thai; hạn chế sự phát triển của bào thai; và thai chết lưu khi bị suy nhau thai, được tách ra thành 2 nhóm: nhóm khởi phát sớm (sinh trước 32 tuần thai, n=376) và nhóm khởi phát muộn (sinh đúng hoặc sang tuần thứ 32, n=473). Bằng việc sử dụng bốn tiêu chí đã được quốc tế chấp nhận để chẩn đoán hội chứng chuyển hoá, tỷ suất hiện mắc của các rối loạn được so sánh trong hai nhóm bằng cách dùng tỷ số nguy cơ đã được điều chỉnh (adjusted ORs) về tuổi của người mẹ, lượng tiêu thụ thuốc lá, rượu và càphê, bách phân vị của cân nặng khi sinh, tình trạng thai chết lưu, và khoảng thời gian từ khi sinh đến khi thực hiện phép đo. Hội chứng chuyển hoá xuất hiện ở 15–25% phụ nữ sau khi quá trình mang thai bị biến chứng về mạch khởi phát sớm và ở 10–14% phụ nữ sau khi bị bệnh khởi phát muộn, tuỳ thuộc vào bộ tiêu chí được sử dụng; OR đã được điều chỉnh 2.51 (khoảng tin cậy 95% [CI] 1.66–3.80) bằng cách sử dụng tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới; OR đã được điều chỉnh 2.01 (95% CI 1.37–2.96) bằng cách sử dụng tiêu chí của Hiệp hội Đái đường Quốc tế; OR đã được điều chỉnh 2.16 (95% CI 1.31–3.55) bằng việc sử dụng tiêu chí ATP (Third Adult Treatment Panel) (ATPIII); và OR đã được điều chỉnh 2.02 (95% CI 1.28–3.17) bằng việc sử dụng tiêu chí ATP (Third Adult Treatment Panel) đã được cập nhật.

Tóm lại, tỷ suất hiện mắc của hội chứng chuyển hoá sau khi sinh cao gấp hai lần ở phụ nữ có tiền sử khởi phát sớm biến chứng về mạch trong thai kỳ so với những phụ nữ khởi phát muộn.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0