Tính ngày rụng trứng

Tính ngày rụng trứng

Bạn đang cố gắng thụ thai? Bạn có cần giúp tính ngày rụng trứng của mình và có muốn biết khi nào là thời điểm tốt nhất để thụ thai không? Thời điểm tốt nhất để thụ thai không chỉ là thời điểm rụng trứng của bạn mà còn là thời điểm trước đó vài ngày vì tinh trùng có thể sống được tới 5 ngày trong cơ thể bạn và chờ trứng của bạn đến.

Nếu bạn muốn nhận biết các dấu hiệu khi trứng rụng, hãy nhấn vào đây

Tính toán ngày rụng trứng sẽ cho biết gần chính xác thời điểm nào là cơ hội tốt nhất của bạn để thụ thai vào tháng tới. Chu kỳ kinh nguyệt của bạn càng đều thì kết quả sẽ càng chính xác.

Tính

Hãy nhập vào ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng của bạn:
Hãy nhập vào chu kỳ kinh của bạn:

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0