Tình trạng 25-hydroxyvitamin D(3) trong huyết thanh của người mẹ ở quý đầu của thai kỳ

Fernández-Alonso AM, Dionis-Sánchez EC, Chedraui P, González-Salmerón MD, Pérez-López FR; The Spanish Vitamin D and Women’s Health Research Group.
Khoa Sản và Phụ khoa, Bệnh viện Torrecárdenas, Almería, Tây ban nha.

Mục đích: Để xác định chỉ số thai kỳ như một hàm số của tình trạng 25-hydroxyvitamin D(3) [25(OH)D] trong huyết thanh và để so sánh lượng 25(OH)D trong quý đầu và quý ba.

Phương pháp: Phụ nữ mang thai (n=466) đã xét nghiệm lượng 25(OH)D huyết thanh trong quý đầu tiên sẽ được theo dõi cho đến cuối thai kỳ, và các chỉ số sản khoa và sơ sinh sẽ được so sánh tham chiếu với tình trạng 25(OH)D ở thời điểm bắt đầu. Lượng 25(OH)D của quý ba được dùng để so sánh thêm trong một tập hợp con (n=148)

Kết quả: Các chỉ số sản khoa và sơ sinh không biến thiên như hàm số của tình trạng 25(OH)D ở quý đầu tiên. Lượng 25(OH)D cũng không thay đổi như hàm số của các chỉ số thai kỳ. Nói chung, lượng 25(OH)D của quý đầu thai kỳ giảm đáng kể so với quý ba. Lượng 25(OH)D của các mẫu ở quý đầu và quý ba của thai kỳ ban đầu được lấy trong mùa thu / mùa đông thấp hơn đáng kể so với lượng này được lấy ban đầu trong mùa xuân / mùa hè. Thật là thú vị, mức độ giảm lượng 25(OH)D trong quý ba lại không phụ thuộc vào mùa lấy mẫu.

Kết luận: Chỉ số thai kỳ không phụ thuộc vào tình trạng 25(OH)D của quý đầu của thai kỳ. Nói chung, lượng 25(OH)D giảm đáng kể ở quý ba của thai kỳ. Cần phải tiến hành nghiên cứu thêm trong lĩnh vực này để làm sáng tỏ kết luận này.

Rev Endocr Metab Disord. Ngày 23 tháng 8 năm 2011. [Epub ahead of print]
 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0