Tình trạng trẻ sơ sinh sau mổ lấy thai

(Sản Phụ khoa  2009;113:1231–8)

Chủ đề: Để đánh giá tình trạng trẻ sơ sinh được sinh ra bằng cách mổ lấy thai nhắc lại so với trẻ được sinh ra theo đường âm đạo sau mổ lấy thai lần đầu (VBAC) ở những phụ nữ có một lần mổ lấy thai trước đó và để đánh giá chi phí khác nhau giữa mổ đẻ nhắc lại và VBAC.

Phương pháp: Chúng tôi kiểm định một nghiên cứu hồi cứu nhóm gồm 672 phụ nữ có một lần mổ lấy thai trước đó và mang thai đơn vào lúc 37tuần và sau 37 tuần tuổi thai. Những phụ nữ này được phân nhóm theo dự định mổ lấy thai và sinh qua đường âm đạo sau mổ đẻ (thành công hoặc không thành công). Tình trạng chính là trẻ sơ sinh được đưa vào khoa chăm sóc tăng cường cho sơ sinh và có bệnh đường hô hấp.

Kết quả: Trẻ sơ sinh được sinh ra bằng cách mổ lấy thai có tỉ lệ nhập vào khoa chăm sóc tăng cường sơ sinh (NICU) cao hơn so với nhóm sinh qua đường âm đạo (9.3% so với 4.9%, P_.025) và tỷ lệ thở ô xy ở phòng hồi sức sinh cao hơn (41.5% so với 23.2%, P<.01) và sau khi nhập NICU (5.8% so với 2.4%, P<028). Trẻ sơ sinh được sinh qua đường âm đạo sau mổ đẻ yêu cầu phòng hồi sức sinh với ô xy ít nhất, trong khi trẻ sơ sinh sau khi không sinh được qua đường âm đạo sau đẻ (VBAC) yêu cầu mức độ cao nhất của phòng hồi sức sinh. Chi phí cho mổ lấy thai nhắc lại cao hơn đáng kể so với sinh qua đường âm đạo sau mổ đẻ (VBAC). Tuy nhiên, Sinh qua đường âm đạo sau đẻ không thành công thì đắt nhất trong tất cả các trẻ sinh ra (Sinh và chăm sóc tăng cường ở NICU).

Kết luận: So sánh giữa sinh qua đường âm đạo sau mổ đẻ, thì trẻ sơ sinh do mổ lấy thai nhắc lại có tỷ lệ mắc các bệnh đường hô hấp và chăm sóc tại khoa NICU cao hơn và thời gian nằm viện dài hơn.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0