Tình trạng vitamin B-12 của người mẹ thấp có liên quan đến tình trạng kháng insulin của đứa trẻ bất kể đến việc bổ sung vi dưỡng chất trước khi sinh ở vùng nông thôn của Nepal

Stewart CP, Christian P, Schulze KJ, Arguello M, Leclerq SC, Khatry SK, West KP Jr.
Chương trình Dinh dưỡng Cộng đồng và Quốc tế, Trường đại học California, Davis, CA.

Tóm tắt: Vấn đề được đặt ra là về các tác dụng phụ có thể của việc sử dụng axit folic trước khi sinh ở các quần thể có tỉ lệ thiếu hụt vitamin B-12 cao. Mục đích của chúng tôi là nhằm nghiên cứu mối liên hệ giữa tình trạng axit folic và vitamin B-12 của người mẹ khi mang thai với sự kháng insulin của đứa trẻ và nghiên cứu liệu tác dụng của việc bổ sung vi dưỡng chất của người mẹ có làm thay đổi được tình trạng axit folic và / hoặc vitamin B-12 của người mẹ so với thời điểm ban đầu. Phụ nữ mang thai được lựa chọn ngẫu nhiên theo nhóm để nhận sản phẩm bổ sung hàng ngày bao gồm chỉ có vitamin A hoặc vitamin A với axit folic, axit folic + sắt, axit folic + sắt + kẽm, hoặc đa vi dưỡng chất. Trong một mẫu con (n = 1132), các chỉ dấu sinh học của tình trạng vi dưỡng chất được phân tích ở thời điểm bắt đầu và thời điểm cuối của thai kỳ. Trẻ có mẹ tham gia thử nghiệm này được thăm khám khi lên 6 – 8 tuổi. Lượng đường huyết và insulin lúc đói được dùng để đánh giá tình trạng kháng insulin bằng cách sử dụng phương pháp đánh giá mô hình hằng định nội môi (HOMA-IR). Trẻ có mẹ bị thiếu vitamin B-12 (<148 pmol/L, 27%) trong thời gian đầu mang thai có HOMA-IR tăng 26.7% (P = 0,02), nhưng không có mối liên kết với tình trạng axit folic của người mẹ. Với những đứa trẻ có mẹ bị thiếu vitamin B-12 ngay ở thời điểm bắt đầu, thì sự khác biệt về HOMA-IR so với nhóm chứng là 15.1% (95% CI: -35.9, 106.4), 4.9% (-41.6, 88.5), 3.3% (-38.4, 73.5), và 18.1% (-29.0, 96.7) trong lần lượt các nhóm bổ sung axit folic, axit folic – sắt, axit folic – sắt – kẽm, và đa vi dưỡng chất, không có sự khác biệt nào trong số này là đáng kể. Sự thiếu hụt vitamin B-12 ở người mẹ có liên quan tới nguy cơ kháng insulin cao, nhưng việc bổ sung axit folic hoặc các vi dưỡng chất khác không cho thấy có sự thay đổi đáng kể về tình trạng kháng insulin ở trẻ nằm trong độ tuổi đến trường.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0