Trầm cảm nặng và nhẹ trong thai kỳ

(Sản phụ khoa 2009;113:1292–8)

Chủ đề: Để đánh giá thời gian bắt đầu, khoảng thời gian và những yếu tố nguy cơ đối với trầm cảm nặng và nhẹ ở phụ nữ mang thai tham gia vào các trung tâm chăm sóc tiền sinh.

Phương pháp: Sự xuất hiện các triệu chứng trầm cảm và sự trầm trọng của nó được đánh giá hàng tháng ở 154 phụ nữ mang thai, ở trung tâm chăm sóc đánh giá ban đầu các rối loạn tâm thần và Bệnh viện cao cấp về Lo âu và Trầm cảm. So sánh giữa phụ nữ có trầm cảm nặng và nhẹ với phụ nữ không bị trầm cảm được thực hiện bằng phương pháp phân tích biến số một chiều với phân tích Bonferroni post-hoc cho các biến số liên tục và với kiểm nghiệm chính xác Fisher với các biến số xác thực.

Kết quả: Trầm cảm nặng được chẩn đoán ở 19 phụ nữ (12.3%) và trầm cảm nhẹ ở 28 phụ nữ (18.1%) trong khi 107 phụ nữ còn lại không biểu hiện bất kỳ triệu chứng trầm cảm nào. Trầm cảm xuất hiện muộn hơn và kéo dài hơn ở những phụ nữ bị trầm cảm nặng (trung bình_ độ lệch chuẩn 5.6_2.8 tháng và 2.3_1.7 tháng, lần lượt) so với phụ nữ có trầm cảm nhẹ (3.5_2.2 tháng và 1.6_0.7, lần lượt; P_.007 và P_.04). Nguy cơ của trầm cảm nặng được dự báo trước khi bắt đầu mang thai bởi sự biểu hiện tình trạng trầm cảm trước đó ( Tỷ suất mắc phải [OR] 9.5, 95% khoảng tin cậy [CI] 2.5-29.2) trái ngược với chồng/bạn tình (OR 7.8, 95% CI 1.02– 62.7), trong khi nguy cơ bị trầm cảm nhẹ được dự báo với các bà nội trợ (OR 7.2, 95% CI 2.3–22.1), có biểu hiện trầm cảm trước đó (OR 4.7, 95% CI 1.4 –15.3) và liệu việc có thai có nằm ngoài mong muốn (OR 2.4, 95% CI 1.0 –5.7).

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận rằng trầm cảm nặng và nhẹ thường xuyên ảnh hưởng tới phụ nữ có thai, đặc biệt với những phụ nữ có tiền sử trầm cảm, và họ có nhiều yếu tố nguy cơ và thời gian bắt đầu và khoảng thời gian bị khác nhau. Ở hầu hết phụ nữ, những rối loạn này thể hiện ở thể nhẹ (khoảng thời gian ngắn và mức độ nhẹ).

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0