Trước khi mang thai

Giai đoạn trước khi thụ thai là một thời kỳ quan trọng đóng vai trò chủ yếu đối với sức khỏe của em bé sau này. Chuẩn bị sức khỏe tốt cả về tinh thần và thể chất là một bước quan trọng không chỉ giúp tăng khả năng thụ thai mà còn rất quan trọng đối với sức khỏe của kỳ ba tháng đầu mang thai. Khoảng thời gian trước khi thụ thai có thể rất khác nhau và đối với nhiều người nó có thể kéo dài, dễ gây nản lòng ảnh hưởng xấu tới bạn và mối quan hệ với chồng của bạn.

Trong phần này chúng tôi cung cấp một số lời khuyên, chỉ dẫn và các bài báo hữu ích để giúp bạn vượt qua giai đoạn này.

Các tin mới nhất về thời kỳ trước khi thụ thai

[catlist id=13 numberposts=4 excludeposts=”1423,1416″]

 

Tìm kiếm tin bài theo chủ đề

Sức khỏe trước khi thụ thai
[catlist id=14 numberposts=3]
Xem thêm…
Dinh dưỡng trước khi thụ thai
[catlist id=15 numberposts=3]
Xem thêm…
Dụng cụ tiện ích
[catlist id=16 numberposts=3 excludeposts=”1423,1416″]
Xem thêm…
Nghệ thuật gần gũi
[catlist id=17 numberposts=3]
Xem thêm…
Chuẩn bị
[catlist id=18 numberposts=3]
Xem thêm…