Vai trò của Vitamin K và tác dụng trong các nghiên cứu lâm sàng

Vai trò của Vitamin K và tác dụng trong các nghiên cứu lâm sàng

Vitamin K

– Sửa đổi sau phiên mã của các protein (Gla)
– Đồng yếu tố với gammaglutamate carboxylase (GGCX)

vitamink_1

Vai trò chủ yếu được xác định đầu tiên:
Đông máu

Vai trò thứ hai được xác định:
Sức khỏe của xương
Điều hòa Canxi/Sức khỏe tim mạch
Tăng trưởng tế bào

Vai trò chủ chốt của vitamin K thường được quan tâm và giải quyết trước tiên, do vậy nhiều vấn đề cận lâm sàng tồn tại ở vai trò thứ hai của nó, mặc dù lượng vitamin K được coi là ở mức ‘bình thường’

Các protein phụ thuộc vitamin K

Sức khỏe xương

Protein: Osteocalcin
– Hỗ trợ sự hình thành xương, gắn kết với canxi và đưa canxi đúng vào cấu trúc hydroxyapatite vòng sáu.
– Phần lớn protein không collagen và quyết định sự khoáng hóa xương

Điều hòa lượng canxi/ sức khỏe mạch máu

Protein: Protein Gla nền(MGP)
– Ức chế vôi hóa động mạch và hỗ trợ sự phân phối canxi tới xương
– Được tìm thấy trong xương, tim, thận và phổi và giảm nguy cơ bị các bệnh tim mạch

Tăng trưởng tế bào

Protein: Gốc kết hợp Growth-arrest specific 6 (Gas-6)
– Gắn với các thụ thể tyrosine kinase (AXL, TYRO3 & MER) tạo thành các tín hiệu cho sự tăng trưởng, tồn tại, gắn kết và dịch chuyển tế bào.

Những nghiên cứu trên lâm sàng về Vitamin K

Khử khoáng hóa xương
Vôi hóa mạch máu
Gẫy xương/Loãng xương
Sự vôi hóa ở vị trí bất thường/ Các bệnh tim mạch
vitamink_2
Duy trì khối lượng xương
Ức chế vôi hóa mạch máu. [1]

Fusaro và cộng sự 2012 (n = 387)
Thiếu hụt Vitamin K liên quan tới tăng nguy cơ bị:
Gẫy đốt sống (odds ratio: 2,94)
Vôi hóa động mạch(odds ratio: 1,64)
Nguy cơ bị gẫy xương và vôi hóa mạch máu: Tăng 76% dothiếu hụt vitamin K. [2]

vitamink_3
Braam và cộng sự 2003 (n = 155)
Khối lợng xương được duy trì tốt hơn khi khi kết hợp vitamin K trong sản phẩm bổ sung cho xương hơn là bổ sung không có vitamin K hoặc nhóm giả dược.

Tài liệu tham khảo
1. Shea, M. & Holden, R. (2012). Adv Nutr 3(2): 158-165.
2. Fusaro, M. et al. (2012). J Bone Miner Res 27(11): 2271-2278.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0