Lượng vitamin B12 của người mẹ thấp có liên quan tới sự quấy khóc quá mức của trẻ sơ sinh

Tác giả đã đưa ra vấn đề về sự quấy khóc quá mức của trẻ sơ sinh (≥3 giờ/ngày) có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng dinh dưỡng của người mẹ trong quá trình phát triển ban đầu của bào thai. Bản phân tích được tiến hành trên hơn 2000 phụ nữ về tình trạng axit folic và vitamin B12. Lượng vitamin B12 thấp có liên quan đến việc quấy khóc quá mức của trẻ sơ sinh sau khi điều chỉnh về tuổi của người mẹ, tính cách sắc tộc, trình độ giáo dục, thói quen hút thuốc và các vấn đề tâm lý. Nồng độ vitamin B12 ít hơn 251,2ρg/mL có liên quan tới việc làm tăng 3,91 lần khả năng quấy khóc quá mức của trẻ sơ sinh so với nồng độ vitamin B12 huyết thanh trên 424,9ρg/mL trong khi mang thai. Tuy nhiên, không có mối liên hệ giữa nồng độ axit folic và sự quấy khóc quá mức của trẻ sơ sinh. Có thể có hai cách mà trong đó lượng vitamin B12 trong khi mang thai có thể ảnh hưởng đến sự quấy khóc của trẻ sơ sinh; qua quá trình chuyển hoá methionine-homocysteine và / hoặc qua sự trưởng thành của nhịp điệu thức – ngủ.

Vitamin B12 có trong PM Procare (công thức dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú).

Tài liệu tham khảo:

Goedhart, G., et al., Maternal vitamin B-12 and folate status during pregnancy and excessive infant crying. Early Hum Dev, 2011. 87(4): p. 309-14.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0