Vitamin D và chứng tăng huyết áp trong thai kỳ

Ringrose JS, PausJenssen AM, Wilson M, Blanco L, Ward H, Wilson TW

Sự thiếu hụt vitamin D là phổ biến, đặc biệt ở các vùng phía bắc. Chúng tôi nghiên cứu mối quan hệ giữa tình trạng vitamin D và chứng tăng huyết áp ở cuối thai kỳ

Phương pháp: Một nghiên cứu đối chứng được tiến hành trong hai kỳ: Tháng 9 – Tháng 10, 2008 và Tháng 1 – Tháng 3, 2009, trên những phụ nữ mang thai gần đủ tháng. Một bệnh chứng được xác định là có hai hoặc nhiều số đo huyết áp ghi nhận trên 140/90 (cái này / hoặc) ở bất kỳ thời gian nào trong thai kỳ (n=78). Các đối chứng có tối thiểu hai số đo huyết áp, với không có số nào trên 140/90 trong thai kỳ (n=109). Tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu đều được đo lượng 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) trong huyết thanh.

Kết quả: Vào mùa hè, 13% đối chứng và 29% bệnh chứng có lượng 25(OH) D < 50nmol/L. Trong mùa đông, các con số này lần lượt tăng lên là 44% và 49%. Cả bệnh chứng và đối chứng đều có nhiều khả năng bị thiếu vitamin D vào mùa đông (p=0,002). Có mối tương quan âm giữa BMI và 25(OH)D (r = -0,202, p = 0,002). Trong phân tích theo một biến duy nhất, các bệnh chứng có lượng 25(OH)D thấp hơn (p = 0,046), nhưng cũng có chỉ số khối cơ thể cao hơn, cho nên trong phân tích theo đa biến, tình trạng 25(OH)D không còn có ý nghĩa nữa. Không có sự khác nhau về lượng vitamin D trung bình uống hàng ngày (lượng thu nạp qua chế độ ăn và qua sản phẩm bổ sung lần lượt là 746IU và 785IU). Các đối chứng có cân nặng ít hơn trong thời gian mang thai. Có mối tương quan âm giữa huyết áp cao nhất đo được trong thai kỳ và lượng 25(OH)D (r= -0.118; p=0.012).

Kết luận: Tình trạng thiếu vitamin D ở các phụ nữ mang thai ở Saskatoon, Saskatchewan là khá phổ biến. Phụ nữ với nồng độ vitamin D tuần hoàn thấp có nhiều khả năng bị cao huyết áp.

Tài liệu tham khảo

1. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Tháng 9 năm 2011;158(1):24-7. Epub Mùng 2 tháng 5 năm 2011

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0