Xét nghiệm sau khi sinh đối với bệnh đái tháo đường trên những phụ nữ Australia bị đái tháo đường do thai nghén

Melinda K. MORRISON,1 Clare E. COLLINS2 và Julia M. LOWE3

Tạp chí của Australia và New Zealand về sản và phụ khoa 2009; 49: 494–498

Xét nghiệm đường máu sau khi sinh được khuyến cáo để phân loại lại khả năng dung nạp glucose sau khi mang thai bị tiểu đường do thai nghén (GDM); nhưng số liệu theo dõi sau khi sinh trên những phụ nữ Australia vẫn còn hạn chế. Mục đích của nghiên cứu này là mô tả các kiểu xét nghiệm đái tháo đường sau khi sinh trên những phụ nữ Australia sau khi quá trình mang thai bị GDM và tìm ra các yếu tố có liên quan tới xét nghiệm tiếp theo phù hợp với hướng dẫn của ADIPS (Australasian Diabetes in Pregnancy Society). Điều tra cắt ngang về 1372 phụ nữ được chẩn đoán là bị GDM giữa những năm 2003 – 2005 được lấy làm mẫu từ cơ sở dữ liệu của Chương trình Dịch vụ Đái tháo đường Quốc gia (NDSS). Xét nghiệm đái tháo đường sau khi sinh được ghi nhận trong 73.2% đối tượng phản hồi phiếu điều tra, trong đó có 27.4% đối tượng làm lại xét nghiệm dung nạp glucose đường uống ở thời điểm sáu đến tám tuần sau kỳ mang thai bị GDM. Sử dụng phép phân tích hồi quy logistic, các đối tượng có liên quan đến xét nghiệm sau khi sinh đã được nhận tư vấn về việc giảm thiểu nguy cơ (tỉ số nguy cơ (OR) 1.41 (1.08,1.84)) hoặc các thông tin dưới dạng văn bản (OR 1.35 (1.03,1.76)) và trao đổi thông tin hai chiều, đối với người có sự chăm sóc của bác sĩ nội tiết và có trình độ dưới đại học (OR 2.09 (1.49,2.93)) cũng như gặp bác sĩ sản khoa và nhân viên giáo dục bệnh đái tháo đường trong thời kỳ mang thai (OR 1.72 (1.19,2.48)). Cứ tăng lên 5 tuổi lại làm giảm đi 17% xác suất những phụ nữ quay trở lại xét nghiệm. Việc chăm sóc đái tháo đường của chuyên gia dành cho những phụ nữ có trình độ dưới đại học, hoặc một nhóm tiếp cận để quản lý với việc chăm sóc của giáo dục đái tháo đường và khoa sản đóng vai trò nhấn mạnh sự cần thiết của việc xét nghiệm đái tháo đường sau khi sinh theo các hướng dẫn ADIPS. Việc theo dõi cá thể của bác sĩ và việc cung cấp các thông tin văn bản sau kỳ mang thai bị GDM có thể giúp cải thiện số người trong nhóm có nguy cơ cao này quay trở lại làm xét nghiệm sau khi sinh.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0